PRE-ONBOARDING: Úspěšné začlenění nových zaměstnanců

Přečtením tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu pre-onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše pre-onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu.

Co je PRE-ONBOARDING?

Pre-onboarding je proces, který začíná po podpisu pracovní smlouvy a končí prvním oficiálním dnem zaměstnance v práci. Cílem je ulehčit přechod nových zaměstnanců do firmy a připravit je na jejich novou roli.

Pre-onboarding může zahrnovat následující klíčové prvky:

 • Představení firmy a její kultury: To může zahrnovat poskytnutí informací o historii firmy, hodnotách, normách a očekáváních.
 • Seznámení s týmem a manažerem: To může zahrnovat představení týmu a diskusi o roli a očekáváních manažera.
 • Přehled role a náplně práce: To může zahrnovat představení pracovních náplní, cílů a očekávaných úspěchů.
 • Příprava na první den: To může zahrnovat plán prvního dne, pokyny pro příjezd a informace o firemní politice.
Využijte HR VIDEA k posílení

PRE-ONBOARDINGU

HR videa pomáhají interaktivně zapojit nové zaměstnance a připravit je na proces on-boardingu. Od představení společnosti, nadřízeného, týmu a pracoviště, až po vstupní školení.

Pre-onboarding se využívá k zajištění hladkého přechodu nových zaměstnanců do firmy. Jeho přidanou hodnotou je:

 • Zvýšení angažovanosti a spokojenosti nových zaměstnanců: Noví zaměstnanci, kteří se cítí informovaní a připravení, jsou pravděpodobněji angažovaní a spokojeni.
 • Snížení strachu a napětí: Pre-onboarding pomáhá novým zaměstnancům překonat strach a napětí spojené s prvním dnem v práci.
 • Zvýšení produktivity: Když jsou noví zaměstnanci dobře připraveni, mohou se rychleji začlenit a být produktivní.

Pre-onboarding může firmě přinést řadu výhod:

 • Zlepšuje zaměstnaneckou retenci: Když se noví zaměstnanci cítí přivítáni a dobře připraveni, jsou pravděpodobněji loajální k firmě a setrvávají v ní déle.
 • Přispívá k pozitivnímu employer brandingu: Firmy, které investují do pre-onboardingu, jsou často vnímány jako pečující o své zaměstnance, což přitahuje talentované kandidáty.
 • Zvyšuje celkovou produktivitu: Pre-onboarding může zkrátit dobu potřebnou k dosažení plné produktivity novými zaměstnanci.

Jak implementovat pre-onboarding do firmy?

Implementace může zahrnovat následující kroky:

 • Vytvoření pre-onboardingového plánu: Tento plán by měl popsat, co se má stát v průběhu pre-onboardingu, včetně jakých informací se poskytnou a kdy.
 • Komunikace s novými zaměstnanci: To může zahrnovat pravidelné e-maily, telefonáty nebo virtuální setkání, abyste je informovali o tom, co mohou očekávat.
 • Přizpůsobení pre-onboardingu: Každý nový zaměstnanec má jiné potřeby a očekávání, takže je důležité přizpůsobit proces pre-onboardingu individuálně.

HR videa, firemní aplikace a PRE-ONBOARDING

HR videa mohou být užitečným nástrojem při pre-onboardingu. Mohou poskytnout vizuální a interaktivní způsob, jak představit firmu, její kulturu a tým. Mohou také poskytnout přehled o roli a očekáváních firmy.

Firemní komunikační aplikace, mohou být užitečné pro komunikaci s novými zaměstnanci během pre-onboardingu. Mohou poskytnout platformu pro sdílení informací, odpovídání na otázky a budování vztahů s týmem ještě před prvním dnem v práci.

Pre-onboarding je klíčový proces, který může zvýšit angažovanost, produktivitu a retenci nových zaměstnanců. Využití nástrojů jako HR videa a firemní komunikační aplikace může tento proces dále vylepšit a usnadnit. Pravidelné investice a inovace v oblasti pre-onboardingu mohou vytvořit silnou značku zaměstnavatele a poskytnout firmě konkurenční výhodu.