Employer Branding a tvorba silné značky zaměstnavatele

Přečtením tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu employer brandingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete vyhodnotit stav employer brandingu ve vaší firmě a jaké jednoduché kroky můžete podniknout k jeho posílení.

Employer Branding

Employer branding je proces vytváření a udržování reputace firmy jako atraktivního zaměstnavatele. Hlavním cílem je přilákat, zaměstnat a udržet talentované pracovníky. Employer branding se tedy týká toho, jak firma prezentuje své hodnoty, kulturu, prostředí a přínosy pro zaměstnance.

Employer branding je složený z několika klíčových prvků

 • Hodnotová nabídka zaměstnavatele (EVP): Soubor jedinečných hodnot a přínosů, které firma nabízí svým zaměstnancům.
 • Firemní kultura: Soubor sdílených hodnot, norm a přesvědčení, které ovlivňují prostředí a chování v organizaci.
 • Komunikace a marketing: Způsoby, jakými firma prezentuje svůj employer brand potenciálním a současným zaměstnancům, jakož i veřejnosti.
 • Zkušenosti zaměstnanců: Interakce a zážitky, které zaměstnanci mají s firmou během celého cyklu zaměstnanosti.

Může přinášet řadu konkurenčních výhod

 • Atraktivita pro talenty: Silný employer brand může přilákat talentované pracovníky a snížit náklady na nábor.
 • Zaměstnanecká loajalita a závazek: Když se zaměstnanci identifikují s hodnotami a kulturou firmy, jsou často více loajální a zavázaní k jejímu úspěchu.
 • Větší produktivita: Zaměstnanci, kteří se cítí spokojeni a hrdí na svého zaměstnavatele, jsou často produktivnější a angažovanější.

Jak nahlédnout na aktuální stav Employer Brandingu ve vaší firmě?

Vyhodnocení současného stavu employer brandingu ve vaší firmě může zahrnovat následující kroky:

 • Průzkumy zaměstnanců: Zjišťují, jak zaměstnanci vnímají hodnoty, kulturu a přínosy firmy.
 • Analýza náborových dat: Zkoumá, jak dobře přilákáte a udržíte talenty.
 • Posouzení vnějšího obrazu: Zahrnuje kontrolu online hodnocení a zpětné vazby od bývalých zaměstnanců, kandidátů na práci a dalších stakeholderů.
 • Srovnání s konkurencí

Existuje mnoho aktivit, které můžete podniknout

HR videa v Employer Brandingu

HR videa mohou hrát klíčovou roli v employer brandingu tím, že vizuálně představují kulturu, hodnoty a zkušenosti zaměstnanců ve vaší firmě. Mohou také:

 • Poskytnout autentický pohled do života ve vaší firmě.
 • Ukázat reálné příběhy a zkušenosti vašich zaměstnanců.
 • Zdůraznit vaše hodnoty a přínosy pro zaměstnance.
 • Pomoci přilákat a angažovat talentované kandidáty.

Employer branding je klíčový pro přilákání a udržení talentů a pro vytvoření konkurenceschopné výhody. Jeho budování vyžaduje strategický přístup, jasnou komunikaci a investici do vytváření pozitivních zkušeností pro zaměstnance. Nezapomínejte také na využití nástrojů, jako jsou HR videa, které mohou vaši značku zaměstnavatele vizualizovat a autenticky prezentovat.

Využijte HR VIDEA k posílení

EMPLOYER BRANDINGU

HR videa pomáhají kandidátům identifikovat se s vaší společností. Usnadňují hledání tzv. „cultural fit candidates“, kteří zapadnou do firmy a budou nositeli stejných hodnot.