Přečtením tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu pre-onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše pre-onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu. Co je PRE-ONBOARDING? Pre-onboarding je proces, který začíná po podpisu […]

Číst více

Firemní kultura, značka zaměstnavatele, HR videa – všechny tyto pojmy jsou klíčové součásti moderního pracovního prostředí a nezbytné nástroje pro budování silné a udržitelné firemní identity. Ale jak mohou tyto prvky společně pracovat a jak je digitalizace těchto prvků mění? To je téma, které se dnes pokusíme objasnit. Firemní kultura Firemní kultura je soubor sdílených […]

Číst více

Přečtením tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu employer brandingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete vyhodnotit stav employer brandingu ve vaší firmě a jaké jednoduché kroky můžete podniknout k jeho posílení. Employer Branding Employer branding je proces vytváření a udržování reputace firmy jako atraktivního […]

Číst více

Interní komunikace je v dnešní době  velmi důležité a aktuální téma. Firmy si uvědomují, jak klíčoví jsou pro ně motivovaní a spokojení zaměstnanci, kteří neodejdou jinam po pár týdnech nebo měsících. Proto je kladen důraz na budování vztahu zaměstnanců k firmě, a zapojejí lidí do firemního dění. Základem je efektivní interní komunikace, která splňuje tyto […]

Číst více

Z tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu. Co je ON-BOARDING? Onboarding je proces, kterým noví zaměstnanci přecházejí […]

Číst více

Firemní kultura je něco, co tvoří základ každé organizace, ale často bývá nepochopená nebo přehlížena. V tomto článku se dozvíte, co přesně je firemní kultura, jakou roli hraje v konkurenceschopnosti vaší firmy a jak ji můžete analyzovat, rozvíjet a využít ve svůj prospěch. Firemní kultura Firemní kultura je soubor sdílených hodnot, přesvědčení, chování a norem, […]

Číst více