ONBOARDING: Cesta k úspěchu nových zaměstnanců

Z tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu.

Co je ON-BOARDING?

Onboarding je proces, kterým noví zaměstnanci přecházejí z náborové fáze do produktivního a začleněného člena týmu. Začíná prvním dnem v práci a může trvat až několik měsíců, než se zaměstnanec plně adaptuje na nové prostředí.

Onboarding může zahrnovat následující klíčové prvky:

  • Orientace: Seznámení nových zaměstnanců s firemní kulturou, hodnotami, normami a politikami.
  • Školení: Výuka nových dovedností a znalostí potřebných pro jejich roli.
  • Integrace: Budování vztahů s kolegy, manažery a týmem.
  • Zpětná vazba: Pravidelné hodnocení a konstruktivní zpětná vazba pro podporu růstu a učení.

Onboarding se využívá k urychlení procesu začleňování nových zaměstnanců do firmy a k maximalizaci jejich produktivity. Jeho přidanou hodnotou je:

  • Zvýšení zaměstnanecké retence: Dobře provedený onboarding může zlepšit retenci zaměstnanců a snížit náklady na nábor.
  • Zvýšení produktivity: Díky onboardingu mohou noví zaměstnanci rychleji nabýt dovednosti a znalosti potřebné k plné produktivitě.
  • Zvýšení zaměstnanecké spokojenosti: Zaměstnanci, kteří prošli kvalitním onboardingu, se často cítí více zapojeni a spokojeni s prací.

V čem je špičkový onboarding pro firmu přínosný:

  • Zlepšuje zaměstnaneckou retenci: Firmy s efektivními onboardingovými programy často zaznamenávají vyšší míru retence zaměstnanců.
  • Zvyšuje produktivitu: Onboarding pomáhá novým zaměstnancům rychleji se dostat do tempa a stát se plně produktivními, což přispívá k celkové produktivitě firmy.
  • Posiluje firemní kulturu: Dobrý onboardingový program může posilovat firemní kulturu a hodnoty, což může zlepšit celkový výkon firmy.
Využijte HR VIDEA k posílení

ONBOARDINGU

HR videa mohou poskytnout vizuální a interaktivní způsob, jak představit firmu, její kulturu a hodnoty, nebo jak ukázat novým zaměstnancům, jak se vykonávají různé úkoly.

Onboarding je klíčový proces, který může zvýšit angažovanost, produktivitu a retenci nových zaměstnanců. Pravidelné investice a inovace v oblasti onboardingu mohou poskytnout firmě konkurenční výhodu. Využití nástrojů jako HR videa a firemní komunikační aplikace může tento proces dále vylepšit a usnadnit.