Interní komunikace je v dnešní době  velmi důležité a aktuální téma. Firmy si uvědomují, jak klíčoví jsou pro ně motivovaní a spokojení zaměstnanci, kteří neodejdou jinam po pár týdnech nebo měsících. Proto je kladen důraz na budování vztahu zaměstnanců k firmě, a zapojejí lidí do firemního dění. Základem je efektivní interní komunikace, která splňuje tyto […]

Číst více

Z tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu. Co je ON-BOARDING? Onboarding je proces, kterým noví zaměstnanci přecházejí […]

Číst více

Přečtením tohoto článku získáte hlubší pochopení o významu pre-onboardingu, jeho klíčových složkách a hodnotě, kterou přináší firmě z hlediska konkurenceschopnosti. Dále se dozvíte, jak můžete jednoduše pre-onboarding implementovat do firemních HR procesů a jak mohou HR videa a firemní komunikační aplikace pomoci v tomto procesu. Co je PRE-ONBOARDING? Pre-onboarding je proces, který začíná po podpisu […]

Číst více